CONTOH MACAM TEMBANG MACAPAT BAHASA JAWA

Pocung
Basa ngelmu, mupangate lan panemu
Pasahe lan tapa
Yen satria tanah jawi
Kuna-kuna kang ginilut tri prakara
Lila lamun, kelangan noragegetun
Nrima yen kataman
Sak serik sameng dumadi
Tri legawa nalangsa srah ing bathara.

Bathara gung ing nguger jroning jejantung
Jenek hyang wisesa
Sana pasenedan suci
Nora kaya si mudha mudhar angkara.


Gambuh
Sekar gambuh ping catur(7/u)
Kang cinatur polah kang kalantur(10/u)
Tanpa tutur katula-tula katali(12/i)
Kadaluarsa katutuh(8/u)
Kapatuh pandadi awon(8/o)


Sinom
Pangeran kang sipat murah(8/a)
Njurungi kajating dasih(8/i)
Ingkang temen tinemenan(8/a)
Pan iku ujaring dalil(8/i)
Nyatane ana ugi(7/i)
Iya kiyageng ing Tarub(8/u)
Wiwitane nenedha(7/a)
Tan pedhot tumekeng siwi(8/i)
Wayah buyut canggah warenge kang tempa(12/a)


Dhandhanggula
Eling-eling pra kadang den eling(10/i)
Uripa ing ndonya tan lama(10/a)
Bebasan mung mampir ngombe(8/e)
Cinecep nulya wangsul(7/u)
Mring asale sangkane nguni(9/i)
Begja kang wus pana]sangkan paranipun(7/a)
Dedalankang den ambah(8/a)
Mring rahayu lumampah(7/a)Maskumambang
Gereng-gereng Gathotkaca sru anangis
Sambaté mlas arsa
Luhnya marawayan mili
Gung tinamêng astanira

Kinanthi
Anoman malumpat sampun,
Praptêng witing nagasari,
Mulat mangandhap katingal,
Wanodyâyu kuru aking,
Gelung rusak awor kisma,
Ingkang iga-iga kêksi.

Pangkur
Mingkar mingkuring angkara,
Akarana karenan mardi siwi,
Mangka nadyan tuwa pikun,
Yen tan mekani rasa,
Yekti sepi sepa lir asepa samun,
Samangsane pakumpulan,
Gonyak ganyuk nglelingsemi.

Mijil
Jalak uren mawurahan sami, 10 i
Samadya andon woh, 6 o
Amuwuhi malad wiyadine, 10 e
Ana manuk mamatuk sasari, 10 i
Angsoka sulastri, 6 i
Ruru karya gandrung. 6 u
(Haji Pamasa, Ranggawarsita)

Durma
Damarwulan aja ngucireng ngayuda, 12 a
Baliya sun anteni, 7 i
Mangsa sun mundura, 6 a
Lah Bisma den prayitna, 7 a
Katiban pusaka mami, 8 i
Mara tibakna, 5 a
Curiganira nuli. 7 i
(Langendriyan)

sumber : http://yyulio.blogspot.com

12 komentar:

 1. wah bener'' njawani kih ,. :)
  kalo aku mah orang jawa tpi gak njawani ., haha
  kunjungan dan komen baliknya ditunggu
  disini

  ReplyDelete
 2. @nabbeh_wah. makasih kawan:).
  @phanthom_yang 5 ketinggal e :). makasih atas komen dan kunjungannya kawan

  ReplyDelete
 3. Kurang,,, tolong d' tambain ea.....

  ReplyDelete
 4. @Riev-Bapo_iyo pastinya kawan :)

  ReplyDelete
 5. .tolong donkk tembang macapat dan notasinya di muncul'int

  ReplyDelete
 6. wah ini tembang yg bagus kawanterima kasih sudah berbagi

  ReplyDelete
 7. @Penyuluh Perikanan_sama-sama kang. terima kasih juga atas kunjungannya :)

  ReplyDelete
 8. wah tembang ipun sekeco damel unen unen tiyang njawi
  opo maneh dilestari kan awujud kebudayaan soyo apik maneh kang tiang njawi ngertos lan paham op maknane

  ReplyDelete
 9. tembang''niki sejatine injih di lestareakan saged nguri''budaya jawi

  ReplyDelete

Kritik dan saran anda yang membangun yang saya butuhkan :)

Pengikut

Site Info